(́)
( )

 
    :
     :  ́,
       ,
    ,   -
     ,   ,
      :

       ,
     -  ;
      - ,
     -  ,
       !

       , -
    ́, !
       , -
    ́, !
   
2022
    ́ ́ ́ h́
    h́ ́[] ́ ́
    h́ ́ ́ -́
    -́ -́ ́ -́
     ́ h-́ h-́

    h́ []-́ -́
    -́ -́
    --́ - ́
    --́́ -́ ́
    -́-́ -́

    -́ ́-́ ́ ́
    -́ ́-́ ́ ́
    h́́ h́́
    h́́ h́́
   
    לפיכך אנחנו חיבים להודות,
    להלל, לשבח, לפאר, לרומם,
    להדר, לברך, לעלה ולקלס
    למי שעשה לאבותינו ולנו
    את כל הנסים האלו:

    הוציאנו מעבדות לחרות
    מיגון לשמחה,
    ומאבל ליום טוב,
    ומאפלה לאור גדול,
    ומשעבוד לגאלה.

    ונאמר לפניו שירה חדשה,
    ונאמר לפניו שירה חדשה.
    הללויה, הללויה!
    הללויה, הללויה!